Katalog produktów


0.5000 Mbit
1.0000 Mbit
2.0000 Mbit
4.0000 Mbit
8.0000 Mbit
16.0000 Mbit
32.0000 Mbit
64.0000 Mbit
20.0000 MHz
33.0000 MHz
40.0000 MHz
50.0000 MHz
66.0000 MHz
75.0000 MHz
80.0000 MHz
-40 do +85 °C
0 do +70 °C
karta produktu °C
1.65 - 1.95 V
2.7 - 3.6 V
3 - 3.6 V

Pamięci Flash Serial

Microchip SST Flash SST25VF512 Microchip
SST25VF512
0.5 Mbit20 MHz0 do +70 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF512A Microchip
SST25VF512A
0.5 Mbit33 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25WF010 Microchip
SST25WF010
1 Mbit40 MHz-40 do +85 °C1.65 - 1.95 V Więcej
Microchip SST Flash SST25WF020 Microchip
SST25WF020
2 Mbit40 MHz-40 do +85 °C1.65 - 1.95 V Więcej
Microchip SST Flash SST25WF040 Microchip
SST25WF040
4 Mbit40 MHz-40 do +85 °C1.65 - 1.95 V Więcej
Microchip SST Flash SST25WF080 Microchip
SST25WF080
8 Mbit75 MHz-40 do +85 °C1.65 - 1.95 V Więcej
Microchip SST Flash SST25LF020A Microchip
SST25LF020A
2 Mbit33 MHz-40 do +85 °C3 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25WF512 Microchip
SST25WF512
0.5 Mbit40 MHz-40 do +85 °C1.65 - 1.95 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF010A Microchip
SST25VF010A
1 Mbit33 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST26VF016 Microchip
SST26VF016
16 Mbit80 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF016B Microchip
SST25VF016B
16 Mbit80 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST26VF032 Microchip
SST26VF032
32 Mbit80 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF020 Microchip
SST25VF020
2 Mbit20 MHzkarta produktu °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST49LF008A Microchip
SST49LF008A
8 Mbit33 MHz0 do +70 °C3 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF020A Microchip
SST25VF020A
1 Mbit33 MHzkarta produktu °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST49LF016C Microchip
SST49LF016C
16 Mbit33 MHz0 do +70 °C3 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF020B Microchip
SST25VF020B
2 Mbit80 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST49LF080A Microchip
SST49LF080A
8 Mbit33 MHz0 do +70 °C3 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST25VF032B Microchip
SST25VF032B
32 Mbit66 MHz-40 do +85 °C2.7 - 3.6 V Więcej
Microchip SST Flash SST49LF160C Microchip
SST49LF160C
16 Mbit33 MHz0 do +70 °C3 - 3.6 V WięcejWyświetl #  
Wyniki 1 - 20 z 23